Autovehiculul este livrat clientului, în baza prezentului contract, în stare generală bună şi funcţională, fără vicii ascunse de natură a împiedica deplasarea acestuia. La livrare, proprietarul este dator de a înştiinţa pe client asupra eventualelor defecţiuni minore, iar acesta îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu închirierea. Livrarea autoturismului se face în urma semnării de către părţile contractante a prezentului contract şi a plăţii garanţiei şi a taxelor de către client. Odată cu livrarea autovehiculului, clientului îi sunt încredinţate documentele de identificare ale acestuia, în copie xerox. Clientul răspunde material faţă de proprietar pentru orice pagubă sau daună pricinuită prin accident cauzat de încredinţarea spre conducere a autovehiculului către un şofer neautorizat de către proprietar.

Autovehiculul este livrat clientului cu rezervorul plin si stalat interior exterior, iar returnarea trebuie sa se faca in aceeasi stare.

Returnarea autovehiculului se face la ora şi locul stabilit de comun acord.

In cazul unei intarzieri de o ora nu se percepe nici o taxa suplimentara. In cazul unei intarzieri de doua ore se va percepe o taxa suplimentara de 20 Euro. In cazul in care intarzierea depaseste doua ore se va taxa suplimentar o zi.

În cazul unei întârzieri mai mari de trei ore, în situaţia în care clientul nu anunţă proprietarul acesta îţi rezervă dreptul de a anunţa Poliţia pentru furtul autovehiculului închiriat. Clientul se obligă să returneze autovehiculul şi actele acestuia în starea în care i-au fost livrate.