Termeni și condiții

pentru închirierea mașinilor

Condiții generale

Clientul este rugat să citească și să confirme acceptarea contractului prin semnarea Contractului de Închiriere. Acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile stipulate mai jos. Proprietarul își rezervă dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul fără explicații.

Vârsta clientului

Clientul și conducătorii desemnați, menționati în prezentul contract, trebuie să aibă minim 19 de ani și să fie posesorii unui permis de conducere valid, cu o vechime mai mare de 1 an. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, se solicită o garanție mai mare (+100%) decât garanția minimă prevazută pentru mașina respectivă care se rambursează numai la returnarea mașinii în bună stare de funcționare și de caroserie, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele din dotare.

Carburant, ulei, taxă de drum

Combustibilul nu este inclus în preț și se află în sarcina clientului. Mașina se livrează de obicei cu rezervorul plin, urmând a fi recuperată în aceeași stare. Uleiul și întreținerea vehiculului sunt în sarcina proprietarului. Taxa de drum (rovigneta) este în sarcina proprietarului.

Plata

Tarifele sunt stabilite în lei. La livrare se solicită o garanție de 150 euro. (200 euro pentru cei cu vârsta mai mică de 25 ani) Garanția va fi utilizată pentru penalizare, în cazuri de distrugeri constatate în interiorul sau exteriorul autoturismului, furt ale părților autoturismului, pierderi ale documentelor autoturismului sau ale cheilor autoturismului, etc.

Această sumă va fi returnată la recuperarea autoturismului în bună stare de funcționare și de caroserie, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele din dotare. În cazul în care nu se dorește plata garanției se solicită o asigurare de risc zilnică în valoare de până la 10 euro / zi.

Predarea și recuperarea mașinii închiriate.

Livrarea și restituirea autoturismului se face la locul, data și ora convenită între client și proprietar. Livrarea și restituirea se poate efectua și la alte locații din țară, cu acordul proprietarului și pe baza unui tarif convenit. Autoturismul va fi predat clientului în condiții de inspecție tehnică periodică valabilă și salubrizat. Orice informație asupra condițiilor de prezentare a autoturismului fiind menționate în contract. Clientul va returna autoturismul împreună cu actele, accesoriile și echipamentele la locul, data și ora precizate în Contractul de Închiriere. La predare, clientul va plăti contravaloarea salubrizării autoturismului la spălătoria auto a proprietarului. În caz de întârzieri anunțate, de până la o oră, nu se percep tarife suplimentare. La returnarea autoturismului cu o întârziere mai mare de o oră față de ora menționată în contract se tarifează normal. La expirarea duratei de închiriere, prezentul contract devine nul, dacă nu s-a convenit altfel, și ne rezervăm dreptul de a declara autoturismul la poliție ca fiind furat.

Utilizarea autoturismului închiriat

Clientul se angajează să conducă vehiculul închiriat respectând dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice și alte reguli cum ar fi: nu va supraîncărca autoturismul și nu-l va folosi pentru transportul de marfă; nu va folosi autoturismul în curse, teste, sau pentru a împinge sau remorca alte vehicule sau remorci; nu va efectua reparații asupra autoturismului decât la garaje auto autorizate și numai cu acordul și conform cu instrucțiunile proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentării facturii eliberate în numele proprietarului, însoțită de devizul de reparații; nu va lăsa masina deschisă (uși, geamuri, compartiment bagaje) sau cu cheile în contact; va utiliza autovehiculul în concordanță cu instrucțiunile de folosire a autoturismului emise de producătorul acestuia; nu va conduce sub influența băuturilor alcoolice, a medicamentelor sau drogurilor. Nerespectarea acestor reguli duce la reținerea garanției și plata de către client a reparațiilor aferente aducerii autovehiculului în starea de funcționare inițială.

Asigurări

Vehiculul este asigurat pentru daune cauzate terților sau mașinii închiriate numai pentru perioada de închiriere specificată în Contractul de Închiriere. Daunele suferite de vehiculul închiriat, din vina clientului, sunt asigurate, mai puțin o sumă de 200 euro ce este în sarcina clientului. Contractul de închiriere poate conține și alte clauze referitoare la asigurări. Daunele produse mașinii conduse sub influența alcoolului sau a drogurilor sunt suportate integral de către client. Proprietarul nu îsi asumă nici o responsabilitate pentru obiectele lăsate în autoturism, pe durata perioadei de închiriere și după. În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliție care va constata daunele și va elibera Procesul Verbal de Constatare și Autorizația de Reparații. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcționarea asigurării și pentru repararea autovehiculului. Declarația la Poliție este obligatorie în toate cazurile: dacă sunteți vinovat, dacă sunteți victimă, dacă sunteți singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparații.

Jurisdicție

Orice litigiu ce apare în derularea prezentului contract și nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi supus competenței instanțelor din Brăila.