Masini

  CONDITII DE INCHIRIERE

   Conditii Generale
  Clientul este rugat sã citeascã si sã confirme acceptarea contractului prin semnarea Contractului de Închiriere. Acesta trebuie sã îndeplineascã toate conditiile stipulate mai jos. Proprietarul îsi rezervã dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul fãrã explicatii.Varsta Clientului
  Clientul si conducãtorii desemnati, mentionati în prezentul contract, trebuie sã aibã minim 19 de ani si sã fie posesorii unui permis de conducere valid, cu o vechime mai mare de 1 an. În cazul în care aceste conditii nu sunt îndeplinite, se solicitã o garantie mai mare (+100%) decat garantia minima prevazuta pentru masina respectiva care se ramburseazã numai la returnarea masinii în bunã stare de functionare si de caroserie, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare.

  Carburant, Ulei, Taxa drum
  Combustibilul nu este inclus în pret si se aflã în sarcina clientului. Masina se livreazã de obicei cu rezervorul plin, urmând a fi recuperatã în aceeasi stare. Uleiul si întretinerea vehiculului sunt în sarcina proprietarului. Taxa de drum (rovigneta) este in sarcina clientului.

  Predarea si recuperarea masinii inchiriate.
  Livrarea si restituirea autoturismului se face la locul, data si ora convenita intre client si proprietar. Livrarea si restituirea se poate efectua si la alte locatii din tarã, cu acordul proprietarului si pe baza unui tarif convenit. Autoturismul va fi predat clientului în conditii de inspectie tehnica periodica valabila si salubrizat. Orice informatie asupra conditiilor de prezentare a autoturismului fiind mentionata în contract. Clientul va returna autoturismul împreunã cu actele, accesoriile si echipamentele la locul, data si ora precizate în Contractul de Închiriere. La predare, clientul va plati contravaloarea salubrizarii autoturismului la spalatoria auto a proprietarului. În caz de întârzieri anuntate, de pânã la o orã, nu se percep tarife suplimentare. La returnarea autoturismului cu o intarziere mai mare de o ora fata de ora mentionata in contract se tarifeaza normal. La expirarea duratei de închiriere prezentul contract devine nul, dacã nu s-a convenit altfel, si ne rezervãm dreptul de a declara autoturismul la politie ca fiind furat.

   

  Plata
  Tarifele sunt stabilite în lei. La livrare se solicita o garantie de 100 euro. (200 euro pentru cei cu varsta mai mica de 25 ani) Garantia va fi utilizatã pentru penalizare, în cazuri de distrugeri constatate în interiorul sau exteriorul autoturismului, furt ale pãrtilor autoturismului, pierderi ale documentelor autoturismului sau ale cheilor autoturismului, etc. Aceasta sumã va fi returnatã la recuperarea autoturismului în bunã stare de functionare si de caroserie, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare. In cazul in care nu se doreste plata garantiei se solicita o asigura de risc zilnica in valoare de pana la 10 euro / zi.

  Utilizarea autoturismului inchiriat
  Clientul se angajeazã sã conducã vehiculul închiriat respectând dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice si alte reguli cum ar fi: nu va supraîncãrca autoturismul si nu-l va folosi pentru transportul de marfã; nu va folosi autoturismul în curse, teste, sau pentru a împinge sau remorca alte vehicule sau remorci; nu va efectua reparatii asupra autoturismului decât la garaje auto autorizate si numai cu acordul si conform cu instructiunile proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentãrii facturii eliberate în numele proprietarului, însotitã de devizul de reparatii; nu va lãsa masina deschisã (usi, geamuri, compartiment bagaje) sau cu cheile în contact; va utiliza autovehiculul în concordantã cu instructiunile de folosire a autoturismului emise de producãtorul acestuia; nu va conduce sub influenta bãuturilor alcoolice, a medicamentelor sau drogurilor. Nerespectarea acestor reguli duce la retinerea garantiei si plata de cãtre client a reparatiilor aferente aducerii autovehiculului în starea de functionare initialã.

  Asigurari
  Vehiculul este asigurat pentru daune cauzate tertilor sau masinii inchiriate numai pentru perioada de închiriere specificatã în Contractul de Închiriere. Daunele suferite de vehiculul închiriat, din vina clientului, sunt asigurate, mai putin o sumã de 200 euro ce este în sarcina clientului. Contractul de inchiriere poate contine si alte clauze referitoare la asigurari. Daunele produse masinii conduse sub influenta alcoolului sau a drogurilor sunt suportate integral de cãtre client. Proprietarul nu îsi asumã nici o responsabilitate pentru obiectele lãsate în autoturism, pe durata perioadei de închiriere si dupa. În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Politie care va constata daunele si va elibera Procesul Verbal de Constatare si Autorizatia de Reparatii. Aceste documente sunt indispensabile pentru functionarea asigurãrii si pentru repararea autovehiculului. Declaratia la Politie este obligatorie în toate cazurile: dacã sunteti vinovat, dacã sunteti victimã, dacã sunteti singur implicat, dacã partea responsabilã nu este identificatã (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fãrã aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparatii.

  Jurisdictie
  Orice litigiu ce apare în derularea prezentului contract si nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi supus competentei instantelor din Braila.

  Contact

  Contact

  Tel:  0744 701 477  / 0747 400 700

  Fix / Fax: 0239 614 707

  wtrentacar@gmail.com